Home ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 & Μ. ΡΕΥΜΑ

Καλώς ήλθατε στο

    Home ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ TO ΑΝΑΛΟΓΙΟ του Μ.Ρ. LINKS ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ TURKISH PAGES

                                                            
 
    Pages in English  Ελληνικές Σελίδες

      

   
EΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ  
ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ
2019 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 8


Ἡ Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς. 

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. ἈέτιοςἘκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Μπεσίκτας, 60μελής ὅμιλος Μεγαρευμιωτῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου αὐτῶν καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ
 


 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β καί Γρηγορίου Στ΄, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ, ὡς καί ὑπέρ τοῦ κατά τήν προτεραίαν ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Περιστερίου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀποφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης


Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ
, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ...
 


... ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Περσεφόνη Τσαλίκη, Πρόεδρος τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καλαμαριᾶς «Ἡ Κηφισιά», καί ἡ Εὐγεν. κ. Εὐστρατία Ἀναστασίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», καί κατέκλεισεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ὅστις συνεχάρη τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ καί δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.   

20.07.2017 - Ι. Ν. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ
ΦΩΤ.
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
 

Yorgo İstefanopulos
Ben ancak evde oturursam hastalanırım

Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan değerlerin başında kuşkusuz, yıllar boyu bu kuruma emek vermiş, değişimlere tanık olmuş, yeniliklerin peşinden koşmuş hocaları geliyor. Yorgo İstefanopulos işte o hocalardan biri…

29 Şubat’ta doğar, ama Şubat ayı dört yılda bir 29 çektiği için nüfusta doğum tarihi 28 Şubat olarak yazılır. Sene 1944’tür. Babasını, henüz ilkokula başlamadan kaybeder. Yetenekli bir teknik adamdır babası. Mühendis değildir ama mühendis kadar işini iyi yapar. Hatta Atatürk’ün Anıtkabir’deki locasına çıkarken kullanılan asansörlerde babasının alın teri vardır. Bir asansör kazasında, beklenmedik şekilde kaybeder babasını, henüz doğru dürüst tanıyamadan. Aileye artık dikiş dikerek çocuklarını okutan anneleri bakacaktır. O çocuk büyür, burs kazanarak iyi okullarda okur ve MIT gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden birinden aldığı teklifi hiç tereddütsüz redderek ülkesine döner ve döneminin en genç hocalardan biri olarak Boğaziçi’nde çalışmaya başlar…

Boğaziçi’ne önemli izler bırakmış ‘’efsane hoca’’lardan Yorgo İstefanopulos’un yıllardır Moda’da oturduğu evindeyiz. Yorgo Hoca sıcak bir karşılamayla bizi misafir ettikten sonra hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. Babasını erken kaybetmesinin ardından annesinin çok zor şartlarda yetiştirdiği ve okuttuğu Yorgo İstefanopulos, bize 1972 tarihinden itibaren Boğaziçi’nde başlayan serüvenini anlatıyor.

Hikayesine bıraktığımız yerden devam ediyor ve onu dinliyoruz: devam

 
 

THE ORAL HISTORY OF ARNAVUTKÖY

 
Κωνσταντινούπολις - Istanbul Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΟΣ

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ - Άρθρον του κ. Μηνά Τσιτσάκου

Μια κηδεία και μια απάτη Άρθρον π. Δοσιθέου

Τιμώντας την ιστορία του τόπου σου...- Άρθρον κ. Θ. Μπουγιάνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΧΟΣ
(1869 - 1949)
Μεγαρευμιώτης μουσουργός και συνθέτης 
 
 • Πολίτικα - Άρθρα π. Δοσιθέου

  75  XPΟΝΙΑ   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  του Δ. Ιωαννίδη

  Ο αειδίνητος Βόσπορος γιορτάζει ΟΙ   ΕΝ   ΑΠΟΔΗΜΙΑ (1972)  
  του Αρχιμ. Βαρθολομαίου  νυν Οικ.
  Πατριάρχ
  ου
  Χριστούγεννα στη Χάλκη Στo Οk Meydan της Πόλης
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ   του   ΒΟΣΠΟΡΟΥ
  Ο Οικ. Πατριάρχης Κύριλλος
  Αγιασμός στη Σμύρνη ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
  Ο Εθνομάρτυς  Δωρόθεος

  "Ανδρέας Πετρόχειλος
  "
  Ένας Δομέστικος στο Μ.Ρεύμα...

  Το μηνιαίο μωσαϊκό των σχολικών ημερών μας - του Θ. Μπουγιάνα Γιατί πρέπει σήμερα να θυμόμαστε
  την ΑΛΩΣΗ...
  του Κων/νου Χολέβα.
  «Από την Πόλι την καλή, έρχεται
  σκούνα με πανί»
  Άρθρον π. Δοσιθέου

  Οδοιπορικό στην Πόλη και το Μ. Ρεύμα
  π. Σερ. Φαράσογλου

  Ένα τριήμερο στην Πόλη  Σαρακοστή στην Πόλη... 

  Αδελφότης Οφφικιάλων
  "Παναγία η Παμμακάριστος"

  Προσκύνημα στους
  ΕΠΙΒΑΤΕΣ Δ. Θράκης
  Σηλυβρίας τον γόνον...   Οι διεκδικήσεις των γειτόνων μας
  του π.  Ι. ΡΩΜΑΝΙΔΗ
  Θ. Λειτουργία Mazbut Ίμβρος  
  ένα πανηγύρι αλλιώτικο απ' τα άλλα  
  Το ΠΕΡΑ πανηγυρίζει Εξουθενώνοντας  το  Πατριαρχείο
  ΣΠΥΡΟΣ  ΒΕΝΙΕΡΗΣ
  Ομιλία Μηνά Τσιτσάκου
  Νέα αλληλογραφία
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ   ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

 •  


  Megarevma - P.M.R. 
  Telephone/Fax  210 983 0338      Mob. 6946 451594  -  6946 258895
  Address  Tsouderou 8 - 174 55 - Athens - GR
  Email        raktivan@megarevma.net                           p.raktivan@gmail.com 

  Τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Αδελφότητας Μ.Ρ. " Ο Ταξιάρχης" . 23.1.2001

       

   

  [ Home ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ] ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ ] ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ] TO ΑΝΑΛΟΓΙΟ του Μ.Ρ. ] LINKS ] ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ] TURKISH PAGES ]
  Last modified: NOVEMBER 13,  2019